PRACUJÍCÍ PENZISTÉ – ZVÝŠENÍ DŮCHODU?

10.12.2013 23:20

Bohužel se nacházíme v době, kdy ani v penzi člověk nemůže konečně užívat života, jelikož s tím, co dostane od státu sotva zaplatí nájemné a při troše fantazie mu „zbyde“ i na potraviny.

Každým rokem tedy stoupá počet občanů, kteří jsou nuceni si v důchodu přivydělávat, neboť jim vypočítaná částka od státu prostě nestačí. Ale jsou i tací, kteří jsou aktivní a nechtějí jen tak posedávat doma, protože o cestování v důchodu, myslím si, nemůže být řeč.

Zákon dává možnost pracujícím penzistům po splnění zákonných podmínek, zažádat o zvýšení důchodu. Je nutné podat žádost na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, jelikož automaticky se příjem nezvýší.

Občan, po dosažení důchodového věku, má dvě možnosti. Buďto odejít do řádného důchodu a i nadále pracovat, nebo odejít do důchodu později a pracovat na takzvaná procenta. O navýšení důchodu lze zažádat až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti. Je to tedy nabídka přilepšení pro důchodce, kteří pracovali, pracují a nadále pracovat budou. Po uplynutí dvou let je možné o navýšení důchodu zažádat znovu.  

Nutno podotknout, že zmiňované navýšení důchodu je v řádech desítek korun. Důchodce díky tomu tedy opravdu nezbohatne, ale jak už jsem výše zmínila, k vyměřenému důchodu je pak každá koruna dobrá.