Poradci radí podnikatelům, aby stát obírali průběžně

28.11.2013 20:06

Nastává konec roku a s ním spojené žně pro daňové poradce a odborníky v podnikové ekonomice. Dolaďování nákladů a výnosů ke konci roku kvůli úpravě daňového základu není ojedinělé. Odborníci ale upozorňují, že podobné zásahy jsou více než podezřelé a lákají kontrolu z berňáků. Optimalizace účetnictví v rámci zákona by měla probíhat průběžně během celého roku. A to právě tak, aby nevzbudila podezření nečekaným výkyvem. Zvýšit náklady ke konci roku je jednoznačnou záminkou pro finanční úřad podívat se tomu na zoubek. Při podezření totiž kontrolují v první řadě lednové a prosincové faktury na přelomu roku. Sporný náklad, o kterém se podnikateli nechce hovořit, by tak měl spíše z účetnictví úplně odstranit.

Všechny finty a fígle poradců, které jsou možné v rámci daňových zákonů, poukazují na slabá místa celého systému ministerstva. Není žádným tajemstvím, že daně nelze vybírat a kontrolovat na celém území stejně. Pomyslné daňové ráje, kde můžete čekat návštěvu berňáku jednou za tři sta let, stále existují. A podnikatelé této skutečnosti hojně využívají.

Podle odborníků a poradců dělá mnoho podnikatelů firem časté školácké chyby. Do výdajů se snaží vměstnat například rodinné dovolené pod záštitou služebních cest. Společnosti zaměstnávají na dohody rodinné příslušníky, kterým naslepo vyplácí různé odměny. Možností jak stát bezpečně obrat je podle poradců v mezích zákona nemalý počet, ale je zapotřebí důkladně přemýšlet.

Že finanční armáda našeho státu není postačující, dokazují i čísla. Celková výše evidovaných nedoplatků k poslednímu dni loňského roku činila více než 146 miliard, přičemž více jak padesátiprocentní podíl na pohledávkách měla DPH.