Náhradu mzdy bude platit zaměstnavatel od nového roku opět dva týdny

08.12.2013 21:20

 

Rokem 2013 končí tříletá úsporná opatření, při kterých bylo prodlouženo období poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti ze čtrnácti dnů na dvacet jedna. Do této doby byly nemocenské dávky vypláceny od 22. kalendářního dne neschopnosti. Od ledna 2014 bude správa sociálního zabezpečení hradit nemocenskou od patnáctého dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud po novém roce onemocníte a budete uznáni lékařem jako dočasně pracovně neschopný, zaměstnavatel je povinen vyplácet náhradu mzdy po dobu prvních dvou týdnů, a to za pracovní dny. Nadále nenáleží náhrada za první tři pracovní dny zaměstnance. Nástup na nemocenskou na přelomu roku se bude řídit postaru. Přestože bude neschopnost trvat i v roce 2014, zaměstnavatel je povinen hradit mzdu za celých 21 dnů.

Samotné nemocenské dávky jsou vypláceny poté, co zaměstnavatel doručí potřebné doklady a dokumenty k jejich zpracování na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Od nového roku si ohledně nemocenské polepší osoby samostatně výdělečně činné. Doposud neměly nárok na vyplácení dávek dříve jak po třech týdnech. Pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění, budou jim od ledna 2014 hrazeny dávky po čtrnácti dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, stejně jako zaměstnancům.